Превенция и управление на сеизмичния риск

УАСГ

Програмни и представителни документи

Страницата е

в процес на

разработка!

2. Правилник за дейността, структурата и управлението на Национален център по сеизмично инженерство (НЦСИ) при УАСГ pdf формат

3. НЦСИ визия за развитие кратка презентация

1. Национален център по сеизмично инженерство - План програма за развитие 20162023 docs формат

3.1. НЦСИ визия за развитие кратка презентация pptx формат

3.2. НЦСИ визия за развитие кратка презентация ppsx формат

3.3. НЦСИ визия за развитие кратка презентация с музика

3.4. НЦСИ визия за развитие кратка видео презентация wmv формат