В настоящия раздел ще се помества информация, снимки, аудио и видео файлове от проведени експертни дейности от УАСГ – НЦСИ. Ще се помества и връзка към отразяване на дейностите в медийното пространство.

Тирана & Дуръс, Албания 2019