В настоящия раздел ще се публикуват анонси за конференции, организирани от УАСГ-НЦСИ и материали от проведени такива.

Ще се публикуват и обяви за конференции , провеждани в България и в чужбина, с възможност за публикуване на материали в областта на сеизмичното инженерство. Ще се поместват и съответните връзки към тях.