В настоящия раздел ще се поместват обяви за предстоящи образователни дейности – курсове, обучения, семинари, ортанизирани от УАСГ – НЦСИ.

Ще се помества информация, снимки, аудио и видео файлове, отразяващи проведени такива.

Обучителен курс със специалисти от Столична община