В настоящия раздел ще се помества информация за основните образователни, научни и бизнес партньори на УАСГ – НЦСИ.